Суицидното однесување е генетски условено

Две студии кои биле правени со пациенти на психијатриска клиника покажуваат дека оние со промени во еден од два гена покажуваат поголема склоност кон самоубиство.

Научници во Франција и Швајцарија откриле гени кои можат да бидат одговорни за суицидното однесување. Две студии кои биле правени со пациенти на психијатриска клиника покажуваат дека оние со промени во еден од два гена покажуваат поголема склоност кон самоубиство. Јасно е дека меѓу пациентите кои боледуваат од депресија некои во поголема мера се склони кон суицидно однесување во однос на другите. Научниците се обидуваат да докажат дека ваквата разлика е условена генетски.

Студиите кои биле правени во овие две земји покажуваат дека стапката за обиди за самоубиства била поголема во групата на личности кои имале генетски промени. Изменетите гени ја реметат нормалната продукција на серотонин – супстанца која го контролира расположението и напнатоста.

Научниците во Лондон, пак, се надеваат дека на овој начин макар делумно ќе можат да ги објаснат различните стапки на самоубиства во Европа. Таа, инаку е највисока во Словенија, Финска и Унгарија, а многу ниска во Хрватска, Шпанија и Италија.