7. АПРИЛ – СВЕТСКИ ДЕН НА ЗДРАВЈЕТО: Загадениот воздух, нездравата храна и немањето еколошка свест не водат во пандемија на хронични незаразни болести

Последиците од пандемијата со КОВИД-19, глобалното загадување и зголемувањето на хроничните незаразни болести го насочија вниманието на итни постапки за зачувување на здравјето на луѓето и на планетата.

Како и секоја година,  7. април се одбележува Светскиот ден на здравјето. Светската здравствена организација од 1950 година го одбележува Светскиот ден на здравјето како ден за подигање на свеста за одредена здравствена тема која во тој момент е обележана како приоритетна и бара засилени напори.

Овогодинешниот Светски ден на здравјето се одбележува под мотото “Наша планета, наше здравје“, чија цел е да се подигне свеста за влијанието на здравата околина на благосостојбата и здравјето на луѓето.

Последиците од пандемијата со КОВИД-19, глобалното загадување и зголемувањето на хроничните незаразни болести го насочија вниманието на итни постапки за зачувување на здравјето на луѓето и на планетата.

Нашите политички, општествени и комерцијални одлуки покренуваат глобална криза. Загадениот воздух што го вдишуваат над 90% од луѓето, глобалното затоплување и поплавите, се погодни за развој на заразни болести. Нерационалното управување со водата и недостатокот на хигиенски услови оневозможуваат подобрување на животните услови. Производството и консумирањето тутун допринесува за глобална емисија на стакленички гасови, а со својата бионеразградливост, влијае на водените екосистеми. Сообраќајот и бучавата, производството на високо преработена, нездрава храна и не-еколошката земјоделска пракса ја зголемуваат можноста од појава на хронични незаразни болести.

Од Светската здравствена организација порачуваат дека активностите поврзани со овогодинешната тема, како и средствата потребни за нив, не смеат да се однесуваат само на денот 7. април, туку за нив треба да се води сметка во текот на целата година. Колку се грижиме за нашата околина, толку се грижиме за нашето здравје.

Според проценките на СЗО, над 13 милиони смртни случаи секоја година во светот се резултат на еколошки причини кои што може да се избегнат.