Дали постои врска помеѓу замастeн црн дроб и дијабетес тип 2?

Во студијата спроведена на стаорци со поттикнување на разградувањето на BCAA паралелно е поттикнато и намалување на масните клетки во црниот дроб и подобрена е регулацијата на гликоза без промена на телесната тежина на стаорците

Во новoто истражување објавено во списанието „Cell Metabolism“ научниците откриле поврзаност помеѓу метаболизмот на разгранетиот ланец на аминокиселини (BCAA) и ризикот од развој на дијабетес тип II.

Имено, уште во 1969 година, научниците откриле покачена концентрација на BCAA во црниот дроб на луѓе со дијабетес тип II, меѓутоа механизмот на таа врска останал неразјаснет се до ден-денес. Но, новите истражувања на анимален модел покажале дека механизмот кој влијае на регулација на разградбата на BCAA, исто така, влијае и на регулацијата на гликозата во црниот дроб преку ензимот АТП цитрат лијас. Механизмот се одвива преку ензимите на киназа и фосфатаза, кои имаат способност на реципроцитетна регулација.

Научниците веруваат дека регулацијата на механизмот фосфатаза-киназа би можела да стане нов пристап за превенција и лекување на болестите на замастен црн дроб и дијабетес тип II

Во студијата спроведена на стаорци со поттикнување на разградувањето на BCAA паралелно е поттикнато и намалување на масните клетки во црниот дроб и подобрена е регулацијата на гликоза без промена на телесната тежина на стаорците.

Резултатите дополнително покажале дека високата консумација на фруктоза влијае на механизмот за регулација што може да доведе до зголемување на ризикот од замастен црн дроб и дијабетес.

И покрај тоа што истражувањето било спроведено на животни и во релативно краток временски период, научниците веруваат дека регулацијата на механизмот фосфатаза-киназа би можела да стане нов пристап за превенција и лекување на болестите на замастен црн дроб и дијабетес тип II.