ИСТРАЖУВАЊЕ: Социјалната изолација го зголемува ризикот од срцев и мозочен удар

Оваа студија укажува на тоа дека цврстите социјални односи се од голема важност за здравјето на срцето кај човекот и може да се споредат со вообичаните заштитни фактори како нормален крвен притисок, прифатливо ниво на холестерол и нормална телесна тежина

Социјалната изолација за 40 проценти го зголемува ризикот од срцев и мозочен удар, а за 50 проценти ризикот од смрт од било која причина, покажала германска студија неодамна презентирана на одржаниот виртуелен конгрес на Европската академија за неврологија.

Резултатите се особено значајни во услови на актуелната изолација на населението поради пандемијата со новиот коронавирус. Истражувањето покажало и дека неодстатокот или изостанокот на финансиски средства го зголемува ризикот од негативни кардиоваскуларни исходи.

Во состав на истражувањето, кое го воделе д-р Жанин Гронволд и проф. Дирк Херман од Универзитетската клиника во Есен, биле анализирани податоци собрани помеѓу 4316 испитаници на просечна возраст од 59 години, во период помеѓу 2000. и 2013 година. Учесниците во студијата на почетокот не боледувале од претходно познати кардиоваскуларни болести, а нивното здравје било следено во просек 13 години.

“На почетокот на студијата собравме информации за различните видови социјална поддршка, при што социјалната интеграција се проценуваше на основ на физичкото здравје. Оваа студија ни укажува на тоа дека цврстите социјални односи се од голема важност за здравјето на срцето кај човекот и може да се споредат со вообичаните заштитни фактори како нормален крвен притисок, прифатливо ниво на холестерол и нормална телесна тежина“, вели д-р Гронволд.

Според истражувачите “оваа забелешка е особено интересна во ек на мерките за изолација поради коронавирусот, кога социјалните контакти во бројни држави се ограничени или до неодамна беа актуелни.

За време на 13 годишното следење на испитувањата на учесниците, научниците забележале 339 негативни кардиовскуларни исходи како срцев или мозочен удар, и 530 смртни случаи.

Откако ги исклучиле причините кои можеле да придонесат зна таквите исходи, а тоа се вообичаените кардиолошки ризик факктори, утврдиле дека изостанокот или недостатокот на социјална интергација го зголемувал идниот ризик од негативни кардиоваскуларни исходи за 44 проценти, а од предвремена смрт од било која причина за 47 проценти. Недостатокот на финансиски средства бил поврзан со 30 проценти поголем ризик од срцев или мозочен удар.

“Се уште не ни е познат неханизмот со кој осаменоста го поттикнува ризикот од инфаркт, мозочен удар и смрт, но очигледно е дека интензивните социјални односи се еднакво важни за зачувување на кардиоваскуларното здравје, како и одржувањето на крвниот притисок, холестеторот и телесната тежина во сакани граници“, потенцира проф. Херман.