Изум кој им помага на лицата кои лошо спијат

Ова следење на сонот во медицински цели ги анализира отчукувањата на срцето, промената на телесната температура, движења, ‘рчење, дишење и престанок на дишење.

Фински научници пронашле начин како да дојдат до важни информации за квалитетот на спиењето, особено кај лицата кои лошо спијат, за да им помогнат да се одморат за време на спиењето.

Овој сензор за спиење се става под перница и го бележи квалитетот, должината и длабочината на сонот. Ова следење на сонот во медицински цели ги анализира отчукувањата на срцето, промената на телесната температура, движења, ‘рчење, дишење и престанок на дишење. Овие исклучително важни витални функции може да укажат и на други недостатоци освен лошто спиење, па може да откријат и некои болести.

Податоците се пренесуваат преку безжичен пат како мобилна апликација и потоа му помагаат на корисникот преку лекарски совети и упатвства што да направи за да го подобри квалитетот и должината на сонот.