Какви сè промени се случуваат во човековото тело во текот на 365 дена

Ако некогаш сте се запрашале што се се случува во нашето тело во период од една година, еве го одговорот...

Во нашиот организам постојано се случуваат налразлични процеси кои не ги забележуваме, па така за 365 дена косата ни е подолга за 15,2 сантиметри, ноктите за 3,8 см, додека кожата постојано ни се регенерира, па така за една година отпаѓа слој мртви клетки тежок дури 3,9 килограми.

Годишно плачеме по 83 литри солзи, излачуваме 363 литри пот и 227 литри плунка.

Кога станува збор за физиолошките потреби тука бројките се следни: ослободуваме по 503 литри урина и 163 кг измет.