Конјуктивитисот може да биде примарен симптом на КОВИД-19

Се смета дека пациентите кои доаѓаат на преглед кај офталмолог со конјуктивитис и кератоконјуктивитис треба да се третираат како потенцијални случаи на КОВИД-19

Кашлица, висока температура и отежнато дишење се вообичаени симптоми на КОВИД-19, но и конјуктивитисот и кератоконјуктивитисот исто така може да бидат примарни симптоми на новиот коронавирус.

Треба да се истакне дека конјуктивитисот и кератоконјуктивитисот можат да бидат главни симптоми на КОВИД-19, без присуство на респираторни симптоми.

Инаку, претходни студии го идентификуваат конјуктивитисот како секундарен симптом кај околу 10 до 15 проценти од болните со КОВИД-19.

Конјуктивитисот е воспаление на слузокожата на окото кое типично е предизвикано од инфекција, алергија или некоја надразба.

Се смета дека пациентите кои доаѓаат на преглед кај офталмолог со конјуктивитис и кератоконјуктивитис треба да се третираат како потенцијални случаи на КОВИД-19, и следствено на тоа, треба да се превземат дополнителни мерки на претпазливост.