Кучињата можат да намирисаат рак!

Од 2004 година има се повеќе истражувања кои ги истражуваат можностите за обучување кучиња да препознаат или потврдат одредена болест.

Во првото истражување кое го спровеле британски научници, шест кучиња биле обучени да ги препознаат примероците на урина на заболени од карцином на бешиката. Кучињата успеале исправно да ги идентификуваат овие примероци во 41 % од случаите, што и не било така добар резултат, но научниците увиделе дека овој начин на ’дијагностика’, секако, има потенцијал.

Од тогаш кучиња се обучуваат да препознаваат различни видови карцином, како што се карцином на кожа, простата, дебело црево, дојка и бели дробови, со се поголема стапка на успешност.

Колку за пример, американски истражувачи обучиле кучиња врз основа на здивот на пациентите да препознаат карцином на белите дробови (со стапка на успешност од дури 97 %) и карцином на дојка (со стапка на успешност од 88%). Во истражувањето спроведено во Јапонија, во 2011 година кучињата успеале точно да осетат колоректален карцином врз основа на здивот на пациентите, и тоа во дури 98 % од случаите.

Научниците се надеваат дека успеат да утврдат кои се точно соединенијата кои кучињата успеваат да ги намирисаат кај болните луѓе со цел развој на електронски уреди кои, исто така, би можеле да дијагностицираат одредена болест.