НАЈНОВО ИСТРАЖУВАЊЕ: Стапките на смртност од КОВИД-19 се намалуваат со тек на времето – засега само може да се претпоставува зошто

Студија објавена во Annals of Internal Medicine, ја следела состојбата на критично болните пациенти од КОВИД-19, примени во одделот за интензивна нега во Универзитетската болница во Пенсилванија.

Студија на американски оддели за интензивна нега покажала дека стапките на смртност од КОВИД-19 се намалувале со тек на времето. Смртноста се намалила и покрај тоа што карактеристиките на пациентите останале исти.

Студија објавена во Annals of Internal Medicine, ја следела состојбата на критично болните пациенти од КОВИД-19, примени во одделот за интензивна нега во Универзитетската болница во Пенсилванија.

Истражувачите ги користеле здравствените картони на пациентите за да утврдат смрт од сите причини за 468 пациенти со критични болести поврзани со КОВИД-19, во период од 28 дена во текот на почетните денови на пандемијата.  Ја набљудувале смртта од сите причини во било кој момент, при механичка вентилација и реадмисија.

Податоците покажале дека 68 проценти од болните биле лекувани на механичка вентилација, а 25,9 проценти со вазопресори – лекови кои ги стеснуваат крвните садови. Стапката на смртност била 29 проценти, а стапката при повторен прием 10,8 проценти.

Истражувачите забележале дека смртноста со тек на време се намалувала, од 43,5 проценти на 19,2 проценти помеѓу првото и последното мерење, со тоа што не се менувала општата состојба на набљудуваните пациенти, ниту други фактори.

Иако се потребни повеќе истражувања за да се утврди зошто се зголемувала стапката на преживување, авторите сугерираат дека подобро придржување на терапијата за стандардна нега, засновано на докази за критичните болести, како користење на носна канила со голем проток за спречување на интубација, би можело да биде од корист.