Нова надеж за болните: Научниците ги претворилe клетките на рак на дојка во масно ткиво и ги спречиле да се шират!

Во меѓувреме тимот истражува дали оваа терапија би делувала во комбинација со хемотерапија и дали би можела да се примени на други видови карциноми

Во новото истражување научниците успеале да ги претворат клетките на рак на дојка во масно ткиво и на тој начин да го запрат нивното ширење. За да го постигне ова тимот на истражувачи го искористил чудниот пат кој го имаат метастазираните клетки на рак. Ова е само прв чекор, но и пристап кој ветува. Кога ќе го исечете прстот клетките на епителот почнуваат помалку да личат на себе и имаат повеќе „течност“, менувајќи се во вид матични клетки кои се нарекуваат мазенхим и потоа се трансформираат во сите клетки кои му се потребни на телото. Овој процес се нарекува епително-мезенхимална транзиција (ЕМТ) и веќе некое време е познато дека ракот може да го користи и овој и спротивниот пат кој се нарекува МЕТ (мезенхимален во епителиски премин) за да се прошири по телото и да метастазира.

Истражувачите така глувците кои биле заразени со агресивен облик на карцином на дојка ги лекувале со лек против дијабетес и лек против рак. Благодарение на оваа комбинација, кога клетките на рак користеле еден од споменатите патишта, место да се шират, преминале од карцином во масни клетки – процес кој се вика адипогенеза. Клетките на рак кои биле подложени на адипогенеза не се вратиле назад.

„Клетките на рак кои претрпеле ЕМТ не само што се диференцирале во масни клетки, туку и потполно престанале да се размножуваат“, рекол научникот Герхард Кристофери, биохемичар од Унивезритетот во Базел.

Тој додал дека, од долгорочни експерименти може да кажат дека клетките на рак претворени во масни клетки остануваат масни клетки и не се враќаат во клетки на рак на дојка.

Сликата го покажува овој процес со клетките на рак означени со зелен флуоресцентен протеин и нормални црвени масни клетки од левата страна. Клетките на рак претворени во масно ткиво прикажани се со кафеава боја (десната слика), затоа што црвената масна клетка се комбинира со зелената боја на протеинската ознака на клетката на рак.

Она што е возбудливо е дека комбинацијата од овие два лека би требало лесно да се воведе во клиничките испитувања кај луѓето.  И покрај тоа што знаеме дека многу третмани тестирани на глувци всушност не успеваат во фаза на клиничко испитување, фактот дека ова функционирало им дава надеж на луѓето. Во меѓувреме, тимот истражува дали оваа терапија би делувала во комбинација со хемотерапија и дали би можела да се примени и на други видови карциноми.