Откриено кој протеин на мозокот е клучен за опоравување од мозочен удар

Протеинот UCHL1 е ензим кој е многу активен во мозокот и има улога во отстранување на абнормалните протеини. Се смета дека мутации во генот кои го кодирааат UCHL1 предизвикуваат дефицит на моторните функции кај луѓето.

Американски научници од Универзитетот Питсбург во САД, откриле дека протеинот на мозокот познат како UHCL1, може да биде пресуден за опоравување на нервните клетки по мозочен удар.

Се смета дека резултатите од ова истражување може да помогнат во развојот на терапија која го подобрува заздравување од мозочен удар, со подобрување на биолошкиот процес на обнова.

Познато е дека со лекувањето на мозочниот удар  треба да се започе во првите часови по појавата на мозочен удар. Иако традиционалните терапии за третман на мозочен удар се многу ефикасни кога се достапни, на повеќето пациенти тие терапии не им се достапни и часови по доживеаниот мозочен удар. Оттука, постои јасна потреба за нови пристапи кои може да го подобат опоравувањето на пациентот со мозочен удар.

Протеинот UCHL1 е ензим кој е многу активен во мозокот и има улога во отстранување на абнормалните протеини. Се смета дека мутации во генот кои го кодирааат UCHL1 предизвикуваат дефицит на моторните функции кај луѓето.

Лабораториското истражување спроведено на глувци покажало дека активирањето на UCHL1 по мозочниот удар помага во ззачувување на функцијата на невроните и мозочното ткиво, со активирање на механизмот на клеточно опоравување кој брзо ги исчстил оштетените протеини и спречил понатамошно губење на нервните клетки.