Плацебото влегува во клиничка пракса!?

Плацебо ефект во медицината се нарекува ефектот кога на пациентот му се дава лек кој не е вистински, односно содржи само шеќер, а на пациентот сепак му е подобро од тој лек. Тоа секако е измама на пациентот, но сеедно се постигнува саканиот ефект.

Ново истражување објавено на Универзитетот Нортвестерн покажало дека плацебото (лажен лек) ја намалува хроничната болка исто толку добро колку и лековите достапни на пазарот, па истражувачите сметаат дека е оправдано тоа да се примени и во клиничката пракса.

Плацебо ефект во медицината се нарекува ефектот кога на пациентот му се дава лек кој не е вистински, односно содржи само шеќер, а на пациентот сепак му е подобро од тој лек. Тоа, секако, е измама на пациентот, но сеедно се постигнува саканиот ефект.

Неверојатните резултати од истражувањето утврдиле дека може да се одреди на кои лица плацебо ефектот делува без грешка и дека ним може да им се даде плацебо без никаква измама, односно може да им се каже: „Ова лажен лек“, а дека тие сепак ќе реагираат на тоа подеднакво како и на ефикасните лекови за намалување на болката.

Истражувачите поделиле 60-тина пациенти со хорнична болка во грбот во две групи. Во едната група испитаниците не знаеле дека добиваат лекови или плацебо. Во другата група биле лица кои дошле на клиниката, а не добиле ниту лек ниту плацебо, т.е биле контролна група. На крајот од истражувањето се покажало дека сите пациенти на кои им се намалила болката со земање на лажната таблета имале слична анатомија на мозокот и психолошки одлики. Десната страна на нивниот емоционален мозок била поголема во однос на левата и имале поголема кортикална сензорна зона, отколку лицата кои не реагирале на плацебото. Лицата кои реагирале на лажната таблета биле емоционално самосвени, чувствителни на болни ситуации и свесни и внимателни кон своето опкружување.

„Нема потреба да ги мамиме пациентите“, прокоментирала проф. д-р Ваина Апкаријан од Универзитетот Нортвестерн, водач на студијата, „бидејќи нивниот мозок е веќе наштиман да реагира.“ Тие имаат соодветна психологија и биологија која ги доведува до когнитивна состојба да кога им велите ова може да ти ја намали болката, нивната болка навистина ќе се намали.

Секако, дека примената на плацебо кој делува како и вистинскиот лек има огромна предност. Пред се, подобро е да им се дава на пациентите лек кој нема активни состојки и не може да даде евентуални несакани ефекти, а, секако, и дека е поевтин.

„Плацебото станува исто толку добра опција, како и секој останат лек на пазарот“, изјави проф. Апкаријан, додавајќи дека ова истражување отвора целосно нови можности.