ПРАВА НА ПАЦИЕНТИ: Како до бесплатни анализи за наследни болести и рак

За еден осигуреник да може да го спроведе ваквото испитување, ќе му биде потребен соодветен упат од клиниките. Односно, вакви анализи ќе му се направат на пациент откако нема да може да се дојде до дијагноза со стандардните процедури.

Од оваа недела, сите анализи за молекуларна дијганостика на наследни болести, осигурениците ќе можат да ги прават бесплатно, односно само со плаќање партиципација, а не како досега на своја сметка. За ваквите испитувања, пациентите досега плаќаа од 45 до 100 илјади денари.

На листата услуги на Фондот за здравствено осигурување, се ставени седум типа на анализи за молекуларна дијагностика на наследните болести, а кои биле побарани од Медицинскиот факултет (одделение за патологија, патофиза, имунологија, судска медицина), како и од страна на Фармацевтскиот факултет и МАНУ.

Анализите за наследни и малигни болести, досега ги чинеа пациентите и до 100 илјади денари.

Овозможувањето на бесплатна рана и брза дијагностика на наследните болести и на малигните заболувања, значи и побрза реакција во делот на методите на лекување и терапевтските можности. Станува збор за високоспецифични испитувања, за кои пациентите мораа дел да бидат испараќани на анализи во странство.

За еден осигуреник да може да го спроведе ваквото испитување, ќе му биде потребен соодветен упат од клиниките. Односно, вакви анализи ќе му се направат на пациент откако нема да може да се дојде до дијагноза со стандардните процедури.

На листата услуги на Фондот за здравствено осигурување, се ставени седум типа на анализи за молекуларна дијагностика на наследните болести и рак.

Методите НГС (Next Generation Sequences) се спроведуваат во МАНУ од 2012 година и со нив се овозможува дијагностика на голем број болести, вклучително и на ретките болести. Со нив таргетирано се секвенционира панел со 4.800 гени поврзани со ретките и со малигните болести.

А.Стојановска