Протеин од окото може да штити од дијабетска ретинопатија

Американски научници од центарот Joslin Diabetes откриле дека протеин кој се наоѓа во окото може да штити и потенцијално да лекува дијабетска ретинопатија која се јавува какоо компликација од дијабетесот. Имено, на доволно високи нивоа, ретинолот врзувајќи се со протеинот 3 (или RBP3) спречува развој на дијабетската ретинопатија.

Ако се воведе во текот на почетокот на болеста RBP3 ги менува ефектите на компликацијата

Забележано е дека нивото на RBP3 во стаклестото тело и во мрежницата на окото е повисоко кај лицата кај кои не доаѓа до напредување на дијабетската ретинопатија.

Лицата со дијабетес имаат висок ризик од развој на компликации поради продолжените периоди на зголемено ниво на глукоза. Овие компликации може да вклучуваат оштетување на нервите, болести на бубрезите и болести на окото.