РЕШЕНА ДИЛЕМАТА: Менструалните чешки се безбедни

Истражувањето покажало дека компликациите се многу ретки.

Жените можат да бидат сигурни дека менструалните чашки се непропустливи исто како и тампоните и влошките, покажува првиот голем научен преглед на санитарните производи. Функцијата на менструалните чашки е да ја собираат наместо да ја апсорбираат крвта. Се користат така што се внесуваат во вагината, но за разлика од, на пример, тампоните можат повторно да се користат.

Иако во последно време се се попопуларни, истражувањето објавено во магазинот „Лансет Јавно здравје“, покажало дека свеста кај жените за нив е релативно ниска. Истражувањето вклучува 43 студии, во чии рамки биле испитани 3 300 жени и девојки кои живеат во богати и сиромашни земји.

Се покажало дека најголемата дилема кај жените е всушност поврзана со начинот на користење на чашките, односно болката и тешкотиите при вметнување или отстранување, како и протекување. Истражувањето покажало дека компликациите се многу ретки.

Резултатите од 13 студии покажале дека 70 отсто од жените сакале да продолжат со употреба на менструалните чашки кога им било познато како делуваат истите. Четири студии, кои опфатиле 300 жени, пак, го споредиле протекувањето меѓу менструалните чаши и еднократните тампони или влошки. Протекувањето било слично во три студии и значајно помало во менструалните чашки во една студија.