Саркомот долго може да остане незабележан, а ова се симптомите

Саркомот е мошне редок вид рак кој е мошне разновиден кога е во прашање местото на кое се јавува

Саркомот се разликува од другите видови канцер затоа што се јавува во сврзното ткиво, кое го има секаде по телото, па саркомот може да се појави на повеќе места: во коските, нервите, мускулите, ’рскавицата, тетивите, масните ткива или крвните садови.

Постојат околу 100 видови сарком кои се поделени во две групи: сарком на мекото ткиво и сарком на коските.

Рабдомиосаркомот е најчеста форма на сарком на меките ткива во детската возраст која претставува една од најагреесивните малигни неоплазми во детската возраст. На глобално ниво се јавува кај отприлика 4 деца на милион. Околу 90 отсто од случаите се дијагностицарни на возраст помлада од 25 години, а дури 70 отсто од случаите кај помладите од 10 десет години. Типично за клиничката  слика на рабдомиосаркомоt кај децата е појавата на несистемски симптоми како: температура, ноќно потење или губење телесна тежина. Во поголемиот број случаи децата доаѓаат на лекар заради цврста, опiплива маса или пореметување на функциите на органите како резултат на притисок на туморот.

Причината за добивање сарком е непозната. Се појавува кога клетките неконтролирано се мнoжат, место да поминат низ процес на создавање и изумирање. Може долго да не дава никакви симптоми се додека не нарасне и не почне да врши притисок на другите органи, мускули или нерви.

Фактори на ризик од добивање сарком се:

 • Генетски пореметувања;
 • Генетска предиспозиција;
 • Претходна изложеност на саркоми;
 • Изложеност на радијација;
 • Изложеност на хемикалии;
 • Претходна радиотерапија.

Симптомите на саркомот се разликуваат во зависност од местото на кое се појавуваат, а следните тегоби се јавуваат околу зафатеното место:

 • Болка;
 • Чувство на исполнети црева;
 • Кашлица;
 • Губење на здивот;
 • Оток;
 • Губење тежина;
 • Крвава столица;;
 • Анемија;
 • Обилни циклуси и крвавење меѓу циклусите.