Што е здравје на умот?

Здравјето на умот е урамнотежена ментална и емоционална состојба која му овозможува на човекот да биде продуктивен во текот на денот, придонесувајќи значајно за заедницата во која живее. Кога рамнотежата е нарушена, може да биде тешко да функционира позитивно. Справувањето со животниот стрес може да стане предизвик, а активностите, кои во други времиња можеби изгледале лесни, сега можат да изгледаат застрашувачки.

Здравјето на умот е урамнотежена ментална и емоционална состојба која му овозможува на човекот да биде продуктивен во текот на денот, придонесувајќи значајно за заедницата во која живее. Кога рамнотежата е нарушена, може да биде тешко да функционира позитивно. Справувањето со животниот стрес може да стане предизвик, а активностите, кои во други времиња можеби изгледале лесни, сега можат да изгледаат застрашувачки.

Постојат голем број фактори кои можат да влијаат на здравјето на умот на една личност, како што се трауматско искуство или физичка болест. Кога здравјето на умот на една личност е негативно засегнато, влијае и на тоа како тие размислуваат и се чувствуваат, што пак влијае на тоа како тие функционираат на секојдневна основа. Од друга страна, кога здравјето на нашиот ум е добро, ние сме во состојба да цветаме и да се вклучиме во активностите што се значајни за нас.

Затоа е важно да го совладаме нашиот ум со:

Свеснoст за мислите и емоциите и како тие влијаат на нас
Препознавање и поседување здрави начини за справување со стресните фактори кога ќе се појават
Имајќи силни односи со луѓе кои се важни во нашите животи
Редовно правење работи што се значајни и ги одразуваат нашите вредности (на пр. забава, здравје или заедница)
Кога здравјето на умот станува огромно негативно, често е неопходна стручна помош. Професионалци за ментално здравје  работат со клиенти за да обезбедат едукација и поддршка за здравјето на умот. Тие им помагаат на клиентите да се справат со траумата и да научат стратегии за справување со цел да ја подобрат нивната психолошка состојба и благосостојба.

Како да знам дали ми треба помош?
Здравјето на умот НЕ е:
Присуство на огромни негативни чувства на дневна основа (на пр. прекумерна грижа или стрес)
Недостаток на позитивни емоции
Штетни начини за справување со животните стресови како што се пиење многу алкохол или употреба на супстанции
Борба да се завршат рутинските активности
Имате проблеми со учеството и уживањето во односите со пријателите и семејството


Можеби имате проблеми со здравјето на умот ако се борите со некои од следниве:
Спиење долго време или неможност за спиење
Губење на апетит
Губење на ентузијазам за активности во кои претходно се уживаше
Чувства на безнадежност
Самоубиствени мисли
Борба за извршување на секојдневните задачи
Злоупотреба на супстанции