Тениски лакт – болест која почесто ги зафаќа оние кои работат домашни работи отколку спортистите

Причина за појава на тениски лакт е повторувано механичко преоптоварување на надворешниот коскен дел каде минува мускулот.

Се јавува на две различни места – на надворешната и на внатрешната страна на лактот (каде почесто се нарекува голферски лакт).

Долниот дел на коската на надлактицата има коскени испакнатини (епикондили) од надворешната и од внатрешната страна на лактот. Оттука минуваат тетивите на мускулот на подлактицата кои ги свиткуваат прстите и рачниот зглоб, како и тетивите и мускулите кои ги испружаат прстите и рачниот зглоб (екстензори).

Причина за појава на тениски лакт е повторувано механичко преоптоварување на надворешниот коскен дел каде минува мускулот.

Името на болеста “тениски лакт“ се користи од крајот на 19 век, кога е воочено дека болеста често се јавува меѓу тенисерите. Но, денес е познато дека болеста почесто се јавува кај оние кои не се занимаваат со спорт, отколку кај играчите на тенис.

Болеста најчесто се јавува на возраст помеѓу 30 и 50 години.

Болеста 7-10 пати почесто се јавува на надворешниот, отколку на внатрешниот дел на лактот. Ретко може да се зафатени и двете страни. Тоа се објаснува со тоа што групата на мускули која минува низ внатрешниот епикондил е многу посилна и со поголем волимен од групата на мускули која минува од надворешниот епикондил, која поради тоа е и значајно почувствителна на преоптоварување.

Најчест симптоми на тениски лакт е болка во делот на епикондилот и/или во негова близина. Болката се зголемува со користење на раката. Посебно е изразена при притисок на болното место, а која може да се шири и во околината, најчесто долж мускулот на подлактицата.

Долгото траење на болеста може да доведе до тешко оштетување на тетивите и мускулите, што со споменатите симптоми доведува до помала или поголема слабост на мускулот на подлактицата. Тоа го отежнува лекувањето и ги намалува шансите за целосно излекување.