Туретовиот синдром трае доживотно, но може да поминат и години без ниту еден симптом

Во практиката постојат докази за наследноста на Туретовото пореметување, но изразеноста на наследениот ген не е потполна

Туретовиот синдром го карактеризираат повеќекратни моторички и еден или повеќе гласовни тикови. Можат да се појавуваат истовремено или во различни периоди на болеста. Пореметувањето сериозно влијае на социјалното и работното функционирање на личноста. Локацијата, бројот, фрекфенцијата, сложеноста и тежината на тиковите се менува со текот на времето. Тие обично ја зафаќаат главата, градите или рацете и нозете. Вокалните тикови вклучуваат различни зборови или звуци како цвилење, закашлување или слично. Можат да се јават и сложени тикови како клекнување, виткање на колената и слично.

Туретовиот синдром се јавува кај 4 до 5 лица во 10.000, почесто кај мажите. Се забележува веќе од втората година на животот, а вообичаено трае доживотно, иако е можно да постојат долги периоди, дури и повеќе години без да се појави ниту еден симптом.

Во практиката постојат докази за наследноста на Туретовото пореметување, но изразеноста на наследениот ген не е потполна. Тоа значи дека нема секое дете да го наследи Туретовиот синдром од родителите. Со најголем ризик се синовите чии мајки боледуваат од ова пореметување.

Кај роднините од прв степен на заболени од Туретов синдром постои и шанса за наследување и развој на други болести како што се други облици на тикови, опсесивно-компулзивно пореметување, хиперактивност и дефицит на внимание. Кај приближно 10 отсто од заболеми со Туретов синдром не постојат докази за семејна историја на болеста.