Ветувачки резултати за вакцина за спречување на секундарен мозочен удар

Се проценува дека во наредните пет до десет години треба да започнат клиничките испитувања кои би го утврдиле ефектот на вакцината кај луѓето.

Познато е дека мозочниот удар е една од водечките причини за смрт  во светот, но може ли да се спречи повторен мозочен удар кај преживеаните пациенти од него и како да се намали смртноста како резултат на оваа состојба. Според резултатите од едно јапонско истражување спроведено на глувци, изгледа дека може. Се смета дека вакцина за спречување на секундарен мозочен удар може да користи во комбинација со веќе постоечките лекови или во целост да ги замени.

Исто така, треба да се истакне дека постоечката вакцина не само што би спречила друг мозочен удар, туку би го намалил ризикот и од срцев удар.

Голем број на пациенти кои се изложени на ризик од секундарен мозочен удар не земаат лекови како што им е пропишано, што ги зиложува на поголем ризик од појава на друг мозочен удар. Со помош на оваа вакцина би можел да се реши и тој проблем, така што вакцината ќе им се дава на овие пациенти периодично. Она што како дополнителен проблем го посочуваат лекарите е фактот дека лековите кои пациентите ги пијат по преживеан мозочен удар долготрајно, може да ја зголеми веројатноста од сериозни крварење.

Во ова истражување, аплицирањето на вакцина за спречување на секундарен мозочен удар кај глувци, спречило создавање на крвни грутки во период од два месеци. На глувците на кои им била аплицирана вакцина немале зголемен ризик од крварење или автоимун одговор.

Се проценува дека во наредните пет до десет години треба да започнат клиничките испитувања кои би го утврдиле ефектот на вакцината кај луѓето.